Lyhyesti EU:sta

EU 60 vuotta. Kuva: EU/Mauro Bottaro
EU 60 vuotta. Kuva: EU/Mauro Bottaro

Suomen meppien toiminta EU-parlamentissa

Euroopan parlamentissa on 751 europarlamentaarikkoa 28 jäsenmaasta.

EU-kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet (mepit) suoraan ajamaan etujaan. Suomesta valittiin toukokuun 2014 vaaleissa 13 meppiä. Parlamenttivaalit pidetään joka viides vuosi eli seuraavat EP-vaalit ovat vuonna 2019.

Parlamentin virallinen toimintapaikka on Strasbourgissa Ranskassa, mutta se toimii myös Brysselissä Belgiassa sekä Luxemburgissa. Täysistunnot pidetään 12 kertaa vuodessa Strasbourgissa. Ylimääräiset täysistunnot pidetään Brysselissä ja siellä myös valiokunnat kokoontuvat.

Parlamentti päättää EU:n laeista yhdessä jäsenmaita edustavan ministerineuvoston kanssa. Parlamentti myös hyväksyy EU:n tekemät kansainväliset kauppasopimukset ja hyväksyy monivuotiset rahoituskehykset sekä päättää yhdessä ministerineuvoston kanssa vuosittaisesta talousarviosta.

Suomesta valitut mepit eivät muodosta omaa kansallista ryhmäänsä vaan ovat sijoittuneet parlamentissa toimiviin poliittisiin ryhmiin. Edustettuna on noin 180 poliittista puoluetta, jotka muodostavat kahdeksan monikansallista poliittista ryhmää. Suomalaisia edustajia on lähes kaikissa poliittisissa ryhmissä.

Parlamentin paikat jakautuvat jäsenvaltioiden kesken sen mukaan, mikä on niiden osuus EU:n väestöstä. Kuten jo ennalta mainittiin, Suomella on EP:ssa 13 paikka. Esimerkiksi Virolla, Luxemburgilla, Maltalla ja Kroatialla on kullakin paikkoja ainoastaa kuusi. Saksalla paikkoja on 96, Ranskalla 74, Italialla 73, Espanjalla 54 ja Puolalla 51. EU:sta poistuvalla Yhdistyneellä kuningaskunnalla paikkoja on 73.

Keskeinen osa meppien työstä tehdään valiokunnissa. Valiokunnissa käsitellään komission ehdotuksia EU:n laeiksi ja budjetiksi. Valiokunta nimittää kuhunkin asiaan yhden mepin esittelijäksi, joka vastaa mietinnän valmistelusta. Mietinnöt esitellään täysistunnossa, missä sen pohjalta päätetään parlamentin kannasta.

Ketkä EU:ssa päättävät ja mistä?

EU-tasolla päätöksentekoon osallistuvat EU:n eri toimielimet ja niistä erityisesti Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio.

Euroopan parlamentilla on kolme päätehtävää. Se jakaa neuvoston kanssa lainsäädäntövallan ja osallistuu säädösten hyväksymiseen. EP valvoo kaikkia EU:n toimielimiä, erityisesti komissiota. Parlamentilla on valtuudet hyväksyä tai hylätä komission puheenjohtajan ja jäsenten nimitykset sekä antaa koko komissiolle epäluottamuslause. Euroopan parlamentti myös jakaa neuvoston kanssa budjettivallan ja voi siten vaikuttaa EU:n rahankäyttöön. EP hyväksyy tai hylkää talousarvion talousarviomenettelyn päätteeksi.

Eurooppa-neuvosto koostuu EU:n jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehistä. Se määrittelee EU:n yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet muttei toimi lainsäätäjänä. Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Myös unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, tällä hetkellä Federica Mogherini, osallistuu näihin huippukokouksiin.

Tällä hetkellä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana toimii juuri uudelleen valittu Donald Tusk. Hän myös edustaa unionia muuhun maailmaan nähden, turvallisuus- ja ulkopolitiikan alalla yleensä yhdessä korkean edustajan Federica Mogherinin kanssa.

Euroopan unionin neuvosto tai vain Neuvosto, joka tunnetaan myös ministerineuvostona, koostuu kaikkien EU-maiden hallitusten ministereistä. Neuvoston tehtävänä on päättää toimintalinjoista ja hyväksyä lainsäädäntöä. Neuvoston jäseninä ovat yksi ministeri kustakin jäsenvaltiosta. Se, kuka ministeri osallistuu mihinkin kokoukseen, riippuu asialistalla olevista aiheista. Eri kokoonpanoja on 10. Jos käsitellään esimerkiksi ympäristöasioita, jokaisesta jäsenmaasta paikalle lähtee maan ympäristöministeri. Puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

Euroopan komissio on EU:n toimeenpaneva elin, joka ehdottaa lakeja ja sopimuksia sekä edistää unionin toimintaa. Komissio on poliittisesti riippumaton elin, jonka tehtävänä on ajaa koko EU:n etua. Komissio ehdottaa lainsäädäntöä, politiikkaa ja toimintaohjelmia sekä vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston tekemien päätösten täytäntöönpanosta. Komissio myös on EU:n edustaja muuhun maailmaan nähden, lukuun ottamatta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Komissaarit ovat kaikki toimineet kotimaissaan poliittisissa tehtävissä ja useat heistä ovat olleet ministereitä. Euroopan komissiossa he eivät kuinkaan edusta kotimaataan eivätkä voi ottaa vastaan ohjeita kansallisilta hallituksilta.

Euroryhmä. Kaikki EU:n jäsenvaltiot kuuluvat talous- ja rahaliittoon (EMU), mutta kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan kuulu euroalueeseen. Euroalueen jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä ja niihin myös sovelletaan yhteistä rahapolitiikkaa, josta vastaa Euroopan keskuspankki. Euroryhmä on euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden oma foorumi, jolla voidaan keskustella ja päättää euroalueen politiikasta. Euroryhmä koostuu euroalueen jäsenmaiden talous- ja valtiovarainministereistä. Euroryhmä kokoontuu yleensä epävirallisesti päivää ennen Ecofin-neuvoston kokousta. Ecofin-neuvostossa ovat mukana kaikki jäsenvaltiot. Epävirallisessa euroryhmän kokouksessa tehdyistä sopimuksista tehdään Ecofinin kokouksessa virallinen päätös, mutta äänestämään pääsevät ainoastaan euroalueen jäseniä edustavat Ecofin-ministerit.

Ei EU:n toimielimet:

Euroopan neuvosto (englanniksi) ei ole EU:n toimielin. Euroopan neuvosto on 47 jäsenvaltion muodostama hallitustenvälinen järjestö, joka pyrkii suojelemaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita. Euroopan neuvosto perustettiin vuonna 1949. Sen ensimmäisiin saavutuksiin kuului Euroopan ihmisoikeussopimus. Euroopan neuvosto perusti myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat mukana Euroopan neuvostossa ja sen päätoimipaikka on Strasbourgissa Ranskassa. Puheenjohtaja on norjalainen Thorbjørn Jagland.

Euroopan Unionin kansallislaulu:

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
About EU-uutiset.fi 2097 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.