EU-parlamentti 3. 10. 2016. Kuva: Trond H. Trosdahl
EU-agenda

PARLAMENTIN VIIKKO 42

Parlamentin valiokuntakokouksissa käsitellään tällä viikolla muun muassa lähetettyjen työntekijöiden asemaa ja oikeuksia EU:ssa sekä unionin turvapaikkajärjestelmän ja ns. Dublin-pelisääntöjen uudistamista. […]

EU-uutiset.fi
EU-parlamentin hyväksytyt tekstit

Hyväksytty teksti – Kaatopaikat ***I – P8_TA-PROV(2017)0071 – Tiistai 14. maaliskuuta 2017 – Strasbourg – Väliaikainen painos

Euroopan parlamentin tarkistukset 14. maaliskuuta 2017 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärj… […]